Previous slide
Next slide

Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği İkinci Genel Kurul Çağrısı

Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD’nin aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği ikinci Genel Kurul toplantısı, 19 Mayıs 2024, Pazar günü saat 11.00’de Delta Hotels by Marriott, Büyükdere Cad. No: 187 Levent-İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Salt çoğunluğun sağlanamaması halindeyse ikinci toplantı 26 Mayıs 2024, Pazar günü saat 11.00’de yine aynı adreste gerçekleştirilecektir. Tüm dernek üyelerimizin katılımı beklenmektedir.

Gündem

 1. Toplantının açılışı ve yoklama
 2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi (1 başkan, 1 sekreter üye ve 1 görevli üye seçimi)
 3. Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
 4. Yönetim Kurulu Başkanının sunuşu
 5. Faaliyet Raporu okunması ve onayı
 6. Mali Bütçe Raporu okunması ve onayı
 7. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
 8. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Divan Heyetine teslimi
 9. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
 10. Yönetim Kurulunun görev süresi içerisinde yürüteceği faaliyetlere ilişkin görüş ve önerilerin alınması
 11. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi
 12. Görüş ve öneriler
 13. Kapanış

 

TDGD adına Yönetim Kurulu Başkanı

Asım Saldamlı